REFERENSER

Våra kunder är från musiker, teatrar, privatpersoner, företag och myndigheter. Behoven är skiftande. Somliga efterfrågar enkel talarutrustning för en kick-off eller personalfest, andra uppdrag gäller fullskaliga festivalscener och företagsevent. Allt är möjligt. Här är några av våra kunder.